حقوقی | Law books

Showing 1–20 of 76 results

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  15,000 تومان 7,500 تومان

  آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  12,000 تومان 6,000 تومان

  آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  38,000 تومان 19,000 تومان

  اجرای احکام کیفری

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  15,000 تومان 7,500 تومان

  ارزیابی نظام های قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲ (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  10,000 تومان 5,000 تومان

  اصول و معیار‌های تفسیر قضایی در حقوق عمومی

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  5,000 تومان 2,500 تومان

  اماره مدیونیت در پرتو آراء قضایی

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  6,000 تومان 3,000 تومان

  بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان (پیشینه،صلاحیت، شیوه رسیدگی و انشای رای)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  118,000 تومان 59,000 تومان

  پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد ۱ تا ۳ (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  155,500 تومان 77,750 تومان

  پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی- جلد ۱ تا ۳ (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  439,600 تومان 219,800 تومان

  پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات اسلامی- جلد ۱ تا ۸ (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  210,100 تومان 105,050 تومان

  پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مدنی- جلد ۱ تا ۴ (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  20,000 تومان 10,000 تومان

  تحقیقات مقدماتی در سوانح هوایی به انضمام: قوانین، کنوانسیون‌ها و ضوابط مرتبط

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  31,500 تومان 15,750 تومان

  تحلیل و آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  19,500 تومان 9,750 تومان

  تفسیر قانون در حقوق جزا با تجدید نظر و اضافات

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  5,000 تومان 2,500 تومان

  جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (بایدها و ضرورت‌ها)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  9,500 تومان 4,750 تومان

  جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  8,000 تومان 4,000 تومان

  چالش های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  18,000 تومان 9,000 تومان

  حسن نیت در قراردادها (با رویکردی فقهی) (جلد نفیس)

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  32,000 تومان 16,000 تومان

  حقوق ثبت کاربردی

 • مكان گيرنده
  ناموجود
  13,000 تومان 6,500 تومان

  دعاوی تخلیه و اجاره بها