در حال نمایش 5 نتیجه

خرید دیکشنری Longman (لانگمن)

برای اغلب زبان آموزان این یک ضرورت است که باید همیشه یک دیکشنری عالی به همراه داشته باشند تا بتوانند زبان خود را با استفاده از آن تقویت کنند. بیشترین لغت نامه ها دارای سطح بندی هستند تا بتوانند راه را برای یادگیری به آن ها نشان دهند.

انواع سطح بندی دیکشنری لانگمن

Basic: سطح ابتدایی واژه نامه لانگمن می باشد که اغلب برای زبان آموزان سطح ابتدایی یا المنتری مورد استفاده قرار می گیرد، این دیکشنری به دو نوع انگیسی به انگلیسی و هم انگلیسی به فارسی نگارش و در بازار عرضه شده است، دانش آموزان زبان انگلیسی می توانند